Послуги

Наша компанія надає комплекс  послуг із працевлаштування  за кордоном.

Згідно з чинним законодавством України, посередницька діяльність – це надання послуг щодо пошуку роботи у відповідності із заявленими вакансіями роботодавців та надання інформаційно-консультаційних послуг про можливості працевлаштування, умови, розміри оплати праці, а також про назви і місця знаходження роботодавців.

Здійснювати зазначену діяльність може як юридична особа, так і фізична особа-підприємець.

Інформація про умови праці – сукупність даних про фактори виробничого середовища, тривалості робочого часу і часу відпочинку, надання відпусток, оплату праці, а також інші відомості у сфері соціального забезпечення, які можуть впливати на здоров’я та працездатність працівника і повинні бути відображені в проекті трудового договору.

Обробка особистих даних клієнта полягає у збиранні, зберіганні, відборі і розповсюдженні інформації, яка підтверджує кваліфікацію і професійний досвід клієнта, а також будь-якої іншої інформації щодо його працевлаштування.

До комплексу послуг, які надає наша компанія, входить:

  • кваліфікована консультація з питань працевлаштування
  • інформування про чинне законодавство у країні працевлаштування
  • оформлення тимчасової посвідки на проживання
  • супровід інформаційний та консультаційний 
Ваша вакансія

Ми не передаємо Ваші персональні дані третім особам